IT Kadroları Seçme & Yerleştirme

Yabancı Uyruklu İstihdamı

Hera İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık olarak IT Kadroları Seçme & Yerleştirme konusunda firmalara gerekli yasal düzenleme ve yönetmelikler çerçevesinde personel desteği sağlamaktayız. İş gücü ve insan kaynağına ihtiyaç olan tüm sektörlerde toplu ve genel işe alım ve istihdam süreçlerinde IT Kadroları Seçme & Yerleştirme’yi ihtiyaç dahilinde, gerekli çalışma izin ve oturum belgeleriyle firmalara sunmaktayız.