İşe Alım Kaynak Yönetimi

İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan kaynakları, bir firmanın insan kaynağı ihtiyacını karşılayan, bu kaynağın motivasyon ve de performans denetimini yapan departmana insan kaynakları denir. Doğru insan kaynağı bir firmayı hedeflerine ulaştıran en temel etkendir.

İşe uygun insan kaynağını tespit etmek iş gücünü geliştirmek isteyen firmalar için büyük bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Yaptığı işe uygun çalışan, performansı yüksek, daha memnun, çalıştığı kuruma daha bağlı, stres düzeyi daha düşük birey anlamına gelmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalara göre çalışanların işe alım sürecinde gerekli ölçüm araçları ile değerlendirilen kurumlar, kar, gelişim ve etkinlik düzeyi açısından daha yüksek ve ileri kurumlardır.

Bir firma ve organizasyonun devamlılığı ve iyi bir performans ile çalışmasında en tetikleyici unsur kar etmektir. Kar etmek için ise, ürün veya hizmetin kalitesinden söz edebilir olmak gerekir. Bunu mümkün kılacak etken, eskisi gibi makine gücü değil, insan yaratıcı gücü ve potansiyelidir. Dolayısıyla, insana yapılan yatırımda asıl hedef; hizmet ve ürünün kalitesini artırmak, pazarlama sürecine pozitif katkı sağlayarak, firma ve organizasyonun hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır.

İnsan kaynaklarının görevi sadece personel istihdam etmek değildir. Her bölüm ve departmandaki personelin etkinlik, çalışma motivasyonunun yüksek tutulması, yeni elemanların uyum sürecini yöneterek akredite olmalarını sağlamak, personelin daha iyi koşullarda çalışmasını temin etmek, performansa olumsuz etkileri olan süreçleri rapor etmek ve düzenlemek gibi insana temas eden birçok görevleri bulunur. Bazı işletmelerde ise, insan kaynakları departmanı bordro ve diğer çalışan özlük işleri ile de ilgilenir.

İnsan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarıyla firmaların hedefleri göz önünde bulundurarak kurgulamaktadır. Profesyonel insan kaynakları danışmanları tarafından kurulan bu sistemlerin, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için gerekli alt yapı çalışmaları yapılarak sistemler hayata geçirilmektedir.

HERA İNSAN KAYNAkLARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

Bir insan kaynakları ve danışmanlık şirketi olarak görevimiz;

–  İnsan kaynaklarının uygulama etkinliklerini ölçmek.

–  Hizmet sağladığımız kurumların artı ve eksilerini, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek,

–  Çalışanların motivasyon düzeylerini belirleyerek, performans düzeyinin yüksek bir seviyeye taşınmasını sağlamak,

–  Personelin kuruma olan bağlılık ve memnuniyet düzeylerinin ölçümünü yapmak,

–  Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının tespitine katkı sağlamak,

–  Çalışanların ihtiyaç tespitini yapmak,

–  Personelin çalışma şartlarının iyileştirilme fırsatlarını tespit etmek,