Aşağıda belirtilmiş olan ve duruma göre özel nitelikli kişisel verileri de içeren kişisel verilerimi işlemesi (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte toplamak, kaydetmek, depolamak, muhafaza etmek, elde edilebilir hale getirmek, sınıflandırmak, erişim sağlamak, yeniden düzenlemek ve aktarmak) için HERA İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık  Ltd. Şti’ye (bundan sonra “Firma” olarak adlandırılacak) kendi özgür iradem ile izin veriyorum:

–           Fotoğraflar

–           Videolar ve

–           Özgeçmiş Bilgilerimi

Firmanın, yukarıda listelenen kişisel verilerimi pazarlama amaçlı olarak işleyeceğini onaylıyor ve kabul ediyorum. Bu pazarlama amaçları arasında, diğerlerinin yanı sıra, basılı fotoğraf, DVD, video ve sayısal film, internet, çevrimiçi ve çevrimdışı medya kanalları, basılı materyaller (broşürler, sunumlar ve haber bültenleri), on-line sunumlar, sosyal medya, iç ve dış tabela ve posterler, ürünler, reklam malzemeleri ile fotoğraf ve videoların Firma’yı temsil etmek ve tanıtmak için kullanılabileceği diğer medya ve formlar bulunmaktadır.

Kişisel verilerimin, güvenlik seviyelerinin ve kişisel veri korunması yasalarının farklı olduğu Türkiye dışındaki diğer ülkeler, bölgeler ya da kuruluşlara aktarılabileceğini açık olarak anlıyor, kabul ediyor ve izin veriyorum.

Bunun yanı sıra, kişisel verilerimin, Firma ve insan kaynakları hizmeti verdiği şirketler bünyesinde yer alan yurtiçinde ve yurtdışındaki Firma’nın işbirliği içerisinde olan şirketleri ile kullanılmak üzere paylaşılmasını açıkça kabul ediyor ve kendi özgür iradem ile izin veriyorum. Ayrıca kişisel verilerimin, Firma’nın pazarlama faaliyetlerini yürüttüğü üçüncü şahıs ve kuruluşlar ile paylaşılmasına açık olarak izin veriyorum.

Kişisel verilerimin işlenmesi hakkında vermiş olduğum rızamı geri çekebileceğimi ve de 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan haklara sahip olduğumu anlıyor, onaylıyor ve kabul ediyorum.

Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurumu Firma’nın internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, aşağıda iletişim bilgileri bulunan firmaya şahsen yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle Firma’ya teslim edebileceğim konusunda bilgilendirildim.

İlgili Firma : HERA İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti

Adres: Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Duran İş Merkezi No:4 Kat:7, 34394, Şişli – İstanbul

E-mail: [email protected]

Rızamı geri çekmemin önceki işleme faaliyetlerini etkilemeyeceğini veya bu durumun bana zarar verecek bir etkisi olmayacağını anlıyorum.

Kişiler verilerimin işlenmesi hakkındaki bu dökümanı imzalarken, kişisel verilerimin işlenmesi hakkında bilgilendirildiğimi ve bu belgede yazılanları anlayabilmek için yeterli zihinsel kapasiteye sahip olduğunu beyan ediyor ve onaylıyorum.

Bu belgeyi okuduğumu ve tamamını anladığımı, şartları kabul ettiğimi ve bu formu kendi özgür iradem ile imzaladığımı kabul ediyorum.